Ny aftale om boligbeskatning på plads

Læs mere

Nye boligskatteregler

De nye boligskatteregler betyder, at boligejerens løbende skattebetaling ikke kan stige. 

Læs mere

Nye ejendomsvurderinger

I 2019 får boligejerne mere præcise ejendomsvurderinger. Har man hidtil betalt skat af en for høj vurdering, får man pengene tilbage.

Læs mere

Betydning for min boligskat

Se eksempler på, hvad de nye regler betyder for forskellige typer ejerboliger i alle landets 98 kommuner. 

Læs mere

Hvad sker hvornår?

Få overblik over, hvornår ændringerne i ejendomsvurderingerne og boligskatterne træder i kraft. 

Læs mere

Konsekvenser i din kommune

De nye regler indeholder en lang række elementer, som har betydning for rigtig mange boligejeres skatteregning. Hvad det helt konkret betyder, afhænger af, hvad ens ejendom og grund er vurderet til, om man bor i et hus eller lejlighed, og hvor i landet, man er bosat. Her kan du finde konsekvenserne for ejendomme i forskellige prisniveauer i hver kommune.

Find din kommune

Billigere ejendom
Typisk ejendom
Dyrere ejendom

Ejendomsværdi i 2017

Boligskat i 2017

Boligskat i 2021, nuv. regler
Boligskat i 2021, nye regler
Boligskat i 2021, efter rabat

Skatteregning i 2021

Skatterabat
Skattelettelse
Aflyst grundskyld
Tilbagebetalt skat

Forklaring

Tabellen viser konsekvenserne af de nye boligskatteregler for en typisk, en billigere og en dyrere ejendom i hver kommune. 

Bemærk, at alle tal er opgjort i 2017-niveau. Det vil sige, at den løbende udvikling i lønninger og priser er ”trukket fra”. På den måde kan man sammenligne tallene mellem forskellige år.

Tallene er beregnet på baggrund af de nye og stadig foreløbige ejendomsvurderinger og er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

x

Ejendomsværdi

Ejendommens værdi i 2017, foreløbigt skønnet i det nye ejendomsvurderingssystem.

Boligskat i 2017

Boligskatten i 2017, dvs. både ejendomsværdiskat og grundskyld.

Boligskat i 2021, nuv. regler

Boligskatten i 2021 med en videreførelse af de nuværende regler og med de nye ejendomsvurderinger.

Boligskat i 2021, nye regler

Boligskatterne i 2021, dog ekskl. skatterabatten til nuværende boligejere (dvs. beløbet svarer til boligskatten for nye boligejere).

Boligskat i 2021, efter rabat

Boligskatten i 2021 inklusiv den rabat, der bliver givet til til boligejere, der har købt deres bolig senest i 2020.

Skatterabat

Skatterabat, dvs. rabat givet i overgangen til de nye skatteregler i 2021.

Skattelettelse

Skattelettelse som følge af de lavere skattesatser.

Aflyst grundskyld

Det vil sige aflysning af en grundskyldsstigning, der ellers var udsigt til med de gældende skatteregler.

Tilbagebetalt skat

Tilbagebetaling af skat til boligejeren som følge af en for høj vurdering af ejendommen i perioden fra 2011 til 2018.

Skatteregning i 2021

Boligskatten i 2021 efter indefrysning af alle nominelle stigninger i boligskatterne fra 2017 for en ejer, som har boet i boligen i hele perioden.