Sådan bliver de nye boligskatteregler

Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, der giver danskerne nye boligskatteregler. Reglerne træder i kraft i 2021, når aftalen om de nuværende skatteregler udløber.

De nye regler indebærer for det første et nyt forsigtighedsprincip, som betyder, at det beløb, der skal betales skat af, sættes 20 pct. lavere end selve vurderingen. Derved kommer den usikkerhed, der naturligt er i vurderingen af ejendomme og grunde, boligejerne til gode.

Samtidig indebærer de nye regler en sænkelse af begge boligskattesatser i 2021, dvs. både ejendomsværdiskattesatsen og den gennemsnitlige grundskyldspromille. De lavere skattesatser betyder, at boligskatterne reduceres for 6 ud af 10 boliger.

For de resterende boliger indføres en ny skatterabat til nuværende boligejere. Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler end under nuværende regler. Fra 2021 bliver begge boligskatter samtidig låst fast til boligens værdi.

Allerede fra næste år kan det beløb, man som boligejer løbende betaler, ikke stige, så længe man ejer sin bolig. Hvis værdien af ens bolig – og dermed skatterne – stiger, bliver hele stigningen i boligskatten nemlig automatisk indefrosset. Det indefrosne beløb skal først betales, når man sælger boligen.

Låg på grundskylden

Låg på grundskylden

Frem til de nye boligskatteregler træder i kraft i 2021, bliver der lagt låg på grundskylden. 

Det beløb, som boligejeren betaler i grundskyld hvert år, kan nemlig ikke stige, så længe vedkommende bor i sin bolig. 

Stiger en boligejers grundskyld, bliver stigningen indefrosset, så boligejerens løbende skatteregning ikke vokser. Det indefrosne beløb skal først afregnes, når man sælger sin bolig.

Lavere boligskattesatser

Som en del af de nye regler sænkes satserne på begge boligskatter i 2021 – både ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskyld. Det vil betyde, at boligskatten falder for 6 ud af 10 boliger i forhold til en videreførelse af gældende regler til 2021.

Samtidig aflyses de meget kraftige stigninger i grundskylden, som boligejerne ellers havde udsigt til i årene efter 2021. Stigninger, som forstærkes af de nye og generelt højere vurderinger. 

Lavere boligskattesatser

Ny skatterabat

Ny skatterabat

Selv med lavere boligskattesatser vil nogle boligejere, som følge af de højere vurderinger, umiddelbart stå til at skulle betale mere i samlede boligskatter i 2021. 

Som en del af de nye regler får boligejere, der har købt deres bolig inden 2021, derfor en ny skatterabat.  Det sikrer, at de ikke skal betale mere i boligskat i 2021 end med de nuværende regler. Skatterabatten gælder helt frem til den dag, hvor boligen er solgt.  

Boligskatten låses fast til boligens værdi

De nye regler betyder, at begge boligskatter låses fast til værdien af den enkelte bolig. Og de følger værdien, så skatterne udvikler sig i takt med prisen på boligen.

En ny indefrysningsordning betyder imidlertid, at den løbende skatteregning ikke kan stige for den enkelte boligejer, så længe man ejer sin bolig.

Boligskatten låses fast til boligens værdi

Ny progressionsgrænse, lavere sats

Ny progressionsgrænse, lavere sats

Fra 2021 vil den del af en boligs værdi – baseret på den offentlige vurdering – der overstiger 7,5 mio. kr. blive beskattet med en progressiv ejendomsværdiskattesats. Tidligere var progressionsgrænsen 3,04 mio. kr.

Samtidig reduceres den progressive ejendomsværdiskattesats fra 3 pct. i dag til 1,4 pct. med de nye regler.

Automatisk indefrysningsordning

Fra 2021 indføres der en automatisk indefrysningsordning, der gælder både grundskyld og ejendomsværdiskat.

Stiger værdien af boligen – og dermed boligskatten – så indefryses stigningen i boligskatten automatisk.

Den indefrosne skat skal først betales den dag, hvor ejeren sælger boligen.

Automatisk indefrysningsordning

Hvad betyder det for mig som boligejer?

Aftalen om en ny boligbeskatning indeholder en lang række elementer, som har betydning for rigtig mange boligejeres skatteregning.

Hvad aftalen helt konkret betyder, afhænger af, hvad ens ejendom og grund er vurderet til, om man bor i et hus eller lejlighed, og hvor i landet, man er bosat.

Læs mere om, hvad aftalen betyder for din boligskat