Sådan bliver de nye ejendomsvurderinger

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger.

Der kommer nye ejendomsvurderinger til boligejere i Danmark i 2019. Samtidig vil boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, automatisk få pengene tilbage.

I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt forsigtighedsprincip. Det skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer boligejereren til gode. Det betyder helt konkret, at det beløb, man som boligejer skal betale skat af, generelt sættes 20 procent lavere end den offentlige vurdering. Dermed bliver boligejerens skatteregning også mindre.

Bedre data om ejendommen

Bedre data om ejendommen

De nye vurderinger bygger på langt flere oplysninger om den enkelte ejendom end hidtil. Nu tager systemet højde for alt fra boligens og grundens størrelse over tidspunkt for opførelse og eventuelle renoveringer til kælderareal og tagmateriale.

Ved mere specielle ejendomme suppleres de mange data af fx billedmateriale og eventuelt et besøg på ejendommen.

Bedre data om lokalområdet

Allervigtigst for vurderingerne i det nye system er udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet. Derfor tager de nye ejendomsvurderinger udgangspunkt i, hvad den enkelte ejendom og andre ejendomme i lokalområdet er blevet handlet for.

Vurderingen tager også højde for ejendommens beliggenhed, for eksempel afstand til skov, sø eller hav, og om der er større veje, jernbane eller lignende i nærheden.

Bedre data om lokalområdet

Boligejeren kan tjekke oplysningerne

Boligejeren kan tjekke oplysningerne

I god tid inden de nye vurderinger bliver sendt ud, bliver alle boligejere kontaktet om de oplysninger om deres bolig, som bliver brugt til vurderingen. Boligejeren får en oversigt over oplysningerne, grunden og andre relevante forhold om ejendommen.

På den måde kan boligejeren gennemgå oplysningerne og tjekke, om de er korrekte allerede inden, vurderingen udarbejdes. 

Sådan bliver vurderingen beregnet

De nye beregningsmodeller tager udgangspunkt i handelspriser på ejendomme i nærheden af den ejendom, der skal vurderes. Hvis ejendommen selv er blevet handlet, indgår den selvfølgelig.

De handelspriser bruges til at beregne en ”standardpris” for området. Den bliver så justeret, så den afspejler særlige karakteristika ved netop denne ejendom, fx hvis ejendommen har en bedre udsigt eller er større end de andre valgte ejendomme.

Sådan bliver vurderingen beregnet

Forsigtighedsprincip

Forsigtighedsprincip

De nye ejendomsvurderinger vil generelt være mere retvisende. Men der vil altid være en naturlig usikkerhed forbundet med en vurdering. Den usikkerhed skal komme boligejeren til gode.

Derfor trækkes der  20 procent fra vurderingen af både ejendomme og grunde, før skatten bliver beregnet. Dermed bliver boligejerens skatteregning mindre.

Penge tilbage

Hvis det viser sig, at man som boligejer har betalt skat af en vurdering, der var for høj, vil man få penge tilbage.

Tilbagebetalingen sker helt automatisk – man skal ikke gøre noget. Man kan få penge tilbage for perioden fra 2011 til 2018.

Selve udbetalingen til de boligejere, der skal have penge tilbage, vil ske i forlængelse af de nye vurderinger, der kommer i 2019.
 

Penge tilbage

Ingen ekstra skatteopkrævninger

Ingen ekstra skatteopkrævninger

For de fleste boligejere vil den nye vurdering være højere end den gamle.

Men selv om man tidligere har betalt skat af en vurdering, der egentlig var for lav, vil man ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft.

Nye regler for boligskatterne

På baggrund af ejendomsvurderingen beregnes boligskatterne for den enkelte boligejer. Fra 2021 ændres reglerne for boligskatterne. Blandt andet sænkes satserne for begge boligskatter, der indføres en skatterabat til eksisterende boligejere og en automatisk indefrysningsordning.

Læs mere om de nye regler for boligskatterne