Om siden

Hjemmesiden nye-ejendomsvurderinger.dk er udviklet af Skatteministeriet for at informere danskerne om de nye ejendomsvurderinger og de konsekvenser, de får for boligskatterne.

Hvem står bag?
Det er Skatteministeriet, der har udviklet hjemmesiden med bidrag fra Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, der er ansvarlig for at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

Hvorfor en hjemmeside?
De nye ejendomsvurderinger bliver først sendt ud til de danske boligejere i 2019. Men da det at eje en bolig fylder meget i en husholdning, ønsker Skatteministeriet at oplyse boligejere om potentielle ændringer i vurderingen og beskatningen af ejendomme så tidligt som muligt.

Derfor er det besluttet at udvikle denne hjemmeside, der formidler ændringerne i et enkelt, forståeligt format og giver svar på de spørgsmål, det kan give anledning til.

Frem mod udsendelsen af de nye vurderinger i 2019 vil der løbende komme mere information til boligejerne.